Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie 2010

       Zmienia się Kościół, musiała zmienić się również szopka. Głównym fundatorem nowej szopki są Jadwiga i Piotr Kuflewscy z Garbowa, wykonawcą Mirosław Mróz z Przybysławic. Do nowej szopki zostały zakupione figury Świętej Rodziny. Dnia 26 grudnia 2010 roku w naszej Parafii dzieci i młodzież Szkoły w Przybysławicach zaprezentowały współczesne jasełka przygotowane pod czujnym okiem katechetek: Iwony Skrętkiewicz i Katarzyny Skałeckiej. Młodzi aktorzy pokazali w nich to, co jest znakiem naszych czasów – pośpiech, zaganianie, materializm, bezstresowe wychowanie, egoizm, czyli święta sprowadzone do zatroskania o prezenty i siebie. Wykonawcy jasełek zachwycili widzów precyzyjnie przedstawionymi postaciami, starannie dobranymi strojami i śpiewem kolęd, do wykonania których włączali się wszyscy zebrani w Kościele. Nierozłącznym elementem czasu świątecznego jest konkurs na wykonanie najładniejszej szopki bożonarodzeniowej przez dzieci klas II przy zaangażowaniu ich rodziców. Głównym pomysłodawcą i fundatorem nagród jest ks. kan. Marian Szuba. Okazją do wspólnego przezywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia są także spotkania opłatkowe. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniom opłatkowym organizowanym w naszej parafii w dniu 16 stycznia 2011 roku dla Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, KSM i ministrantów oraz w dniu 23 stycznia dla chóru parafialnego i Rady Parafialnej. Dla osób chorych i samotnych z udziałem władz lokalnych oraz kapłanów dwóch parafii-został zorganizowany opłatek w Urzędzie Gminy Garbów. Tradycją lat ubiegłych Rada Parafialna wraz z Akcją Katolicką przy współudziale pomysłodawcy ks. Mariana Szuby zorganizowany został dla dzieci bal choinkowy, który odbył się w budynku Szkoły Podstwowej w Przybysławicach 27 lutego 2011 roku.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Narodzenie

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Narodzenie

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Narodzenie