Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boże Ciało

Zróbcie Mu Miejsce

         Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest okazją do dziękczynienia za dar Eucharystii, który nasz Pan powierzył Kościołowi i jako Sakrament miłości i jedności Jego uczynił. „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba, Pod przymiotami ukryty chleba, Zagrody nasze widzieć przychodzi I jak się Jego dzieciom powodzi”. Śpiewając słowa tej pieśni, po Mszy św., dnia 11 czerwca 2009r. , której przewodniczył i słowo wygłosił Ks. Grzegorz Guzior – doktorant KUL, wyruszyła procesja eucharystyczna do ustawionych wzdłuż drogi czterech ołtarzy. Każdy z nich został przygotowany przez wiernych z poszczególnych rejonów parafii. Przy każdym z ołtarzy odśpiewane zostały fragmenty jednej z Ewangelii. Oprawę muzyczną tej wspaniałej uroczystości zapewniał chór parafialny. W przygotowaniach samej procesji aktywny udział wzięli parafianie, którzy nieśli sztandary, chorągwie, feretrony, oraz podążali w procesji modląc się i adorując Najświętszy Sakrament. We czwartek, po Uroczystości Bożego Ciała zakończyliśmy ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Tego dnia po Mszy św., celebrowanej przez Ks. Mariana Szubę, o godz. 17,00, wyruszyła procesja do czterech ołtarzy usytuowanych na osiedlu. Przy ostatnim ołtarzu kapłan błogosławił przyniesione przez wiernych wianki, splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Wraz z kapłanem prosiliśmy Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony. Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Ciało

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Ciało