Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Boże Ciało 2011

Boże Ciało

       W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, głęboko przeżywamy słowa Pana Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 23 czerwca, w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Główna Msza Święta celebrowana przez ks. Pawła Batorego – doktoranta KUL, odprawiana o godzinie 10.30, została ubogacona śpiewem chóru parafialnego. Po wspólnej Eucharystii ulicami naszej parafii przeszła uroczysta procesja Eucharystyczna. Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, gdzie księża odczytywali fragmenty Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Następnie przez cały tydzień trwała oktawa Bożego Ciała, czyli szczególny czas działania łaski Bożej. W dniu 30.06.2011 uroczystą Mszą świętą, Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesją ulicami osiedla zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała w naszej Parafii. Przewodniczył tym uroczystościom i Mszę świętą sprawował Ks. Paweł Batory. Po procesji Ks. Paweł poświęcił, obficie kropiąc święconą wodą, przyniesione przez parafian wianki wykonane z ziół i kwiatów, które będą przechowywane w domach z uwagi na wierzenia w ich leczniczą i ochronną moc.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Ciało 2011 Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Boże Ciało 2011