Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bierzmowanie

Dojrzali w Chrystusie

        Dnia 23 maja br. w kościele Parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni, abp senior Stanisław Wielgus udzielił Sakramentu Bierzmowania 73 młodym parafianom, którzy przez dwa lata przygotowywali się do tego poprzez udział w spotkaniach i nabożeństwach. Przygotowanie teoretyczne, podsumowano egzaminem, w obecności proboszcza ks. kan. Mariana Szuby, który w czasie liturgii, razem z rodzicami kandydatów do bierzmowania, prosił Księdza Arcybiskupa o udzielenie młodzieży sakramentu. W homilii szafarz sakramentu zachęcał młodzież, by stawiała zdecydowany opór demoralizacji i negatywnym trendom obecnym w dzisiejszej kulturze i mentalności. W darach ołtarza przedstawiciele młodzieży i rodziców złożyli owoce, zeszyt nauki przygotowującej do sakramentu bierzmowania, kwiaty oraz obrus na ołtarz, marmurowy świecznik i świecę maryjną. Przed końcowym błogosławieństwem abp senior Wielgus poświęcił krzyże, które jako pamiątka przyjęcia sakramentu, będą towarzyszyć bierzmowanym w dorosłym życiu i przypominać o wartości tego sakramentu. Bierzmowany, staje się świadomym apostołem Chrystusa i głosicielem Ewangelii.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Bierzmowanie