Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bierzmowanie 2011

Bierzmowanie 2011

       Sobota, 24 maja 2011 roku była dla parafii Macierzyństwa NMP dniem szczególnym, ponieważ podczas wieczornej Eucharystii 57 młodych ludzi przez ręce Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego przyjęło Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Po radosnym powitaniu Księdza Biskupa przez ks. proboszcza, rodziców i kandydatów do bierzmowania rozpoczęła się wspaniała liturgia. Młodzież brała w niej czynny udział poprzez czytanie lekcji, śpiew, udział w procesji z darami ofiarowując ornat, co sprawiło, że czuło się po raz kolejny w naszej parafii powiew Ducha świętego. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oczywiście udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Przed zakończeniem Liturgii Mszy św. Ks. Biskup poświęcił ufundowane przez parafian nowe drzwi oraz witraż przedstawiający Ducha świętego.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Bierzmowanie 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Bierzmowanie 2011