Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beatyfikacja J.P. II

Beatyfikacja Jana Pawła II

        1-go Maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 10.00 na placu św. Piotra w Rzymie, rozpoczęły się uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Było to ukoronowanie trwającego zaledwie sześć lat, najkrótszego we współczesnych dziejach Kościoła, procesu beatyfikacyjnego. Po raz pierwszy od ponad 1000 lat papież wyniósł na ołtarze swego bezpośredniego pośrednika. Na Mszę św. przybyło około miliona osób, wśród nich kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Pielgrzymi szczelnie wypełnili plac św. Piotra oraz wszystkie uliczki w promieniu 500 metrów od niego. Mszę poprzedziło godzinne przygotowanie do liturgii, podczas którego odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy zakończyła pieśń „Jezu, ufam Tobie”. Wraz z papieżem Mszę św. koncelebrowali kardynałowie oraz jeden arcybiskup – Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Uczyniono dla niego wyjątek, jako dla byłego sekretarza polskiego papieża. Do Benedykta XVI podeszli papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Agostino Vallini i postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II ksiądz Sławomir Oder, by poprosić o ogłoszenie papieża błogosławionym. Papież po łacinie ogłosił formułę beatyfikacji: „Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Tego dnia błogosławiony Jan Paweł II będzie wspominany w liturgii, ale tylko w Rzymie i w Polsce. Gdy zostanie kanonizowany, wówczas jego wspomnienie obowiązywać będzie w całym Kościele katolickim. Dzień 22 października jest rocznicą mszy inaugurującej pontyfikat tego papieża. Po wygłoszeniu tej formuły na fasadzie bazyliki odsłonięto portret błogosławionego Jana Pawła II, wykonany na podstawie fotografii Grzegorza Gałązki, polskiego fotografika. Z chwilą odsłonięcia portretu Jan Paweł II może odbierać cześć jako błogosławiony. Po ogłoszeniu Jana Pawła II błogosławionym i odsłonięciu jego portretu na placu św. Piotra zapanowała euforia. Wierni bili brawo i krzyczeli „Giovanni Paulo!”. Nad głowami zebranych falowały flagi. Następnie wniesiono relikwiarz z ampułką krwi Jana Pawła II. Relikwiarz przyniosły dwie zakonnice, których życie jest w szczególny sposób związane z polskim papieżem. Kardynał Vallini odczytał po łacinie słowa podziękowań. Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską – powiedział Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas mszy. „Jan Paweł II swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.” Ten fragment homilii papież wygłosił po polsku, co zgromadzeni na placu przyjęli brawami. Ojciec Święty przypomniał testament Jana Pawła II, w którym napisał on, że czuje się dłużnikiem Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI przywołał też słowa z inauguracji pontyfikatu swojego poprzednika „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Na zakończenie Mszy św. Benedykt XVI odmówił modlitwę Regina coeli, po której pozdrowił uczestników liturgii w kilku językach, w tym, po polsku. Beatyfikację swego poprzednika nazwał „wielkim dniem”. W uroczystości wzięły udział 62 delegacje zagraniczne, oraz biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy z całego świata. Była to największa uroczystość beatyfikacyjna w dziejach Kościoła. Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego zaledwie kilka tygodni po śmierci, łamiąc tym wymóg 5 lat, jakie powinny nastąpić od zgonu kandydata na ołtarze. Ciało Jana Pawła II zostało złożone pod ołtarzem w kaplicy świętego Sebastiana w pobliżu słynnej „Piety” Michała Anioła w Bazylice Watykańskiej. Pierwszą Mszę świętą odprawił tam kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość przeniesienia ciała nowego błogosławionego rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem, po zamknięciu Bazyliki św. Piotra, kiedy z zakrystii wyruszyła procesja, w której uczestniczyli ministranci, kolegium penitencjarzy (ojcowie franciszkanie konwentualni), kapituła świątyni, a także biskupi i kardynałowie. Przewodniczył jej archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej, kard. Angelo Comastri. Po chwili modlitwy przy konfesji św. Piotra, procesja dotarła do kaplicy św. Sebastiana, gdzie trumna z ciałem Jana Pawła II została wcześniej umieszczona pod ołtarzem, ale można ją było jeszcze widzieć. Pod koniec litanii do świętych papieży trzykrotnie wzniesiono modlitwę „Błogosławiony Janie Pawle”, dokonano okadzenia oraz odmówiono orację do nowego błogosławionego. Następnie pracownicy Bazyliki Watykańskiej umieścili płytę z białego marmuru z napisem „Beatus Ioannes Paulus PP. II” – „Błogosławiony Jan Paweł II, papież”, zamykającą przestrzeń pod ołtarzem. Niektórzy z obecnych ucałowali kamień. W uroczystości wzięło udział dziewięciu kardynałów, a także następcy kard. Wojtyły na stolicy krakowskiej – kardynałowie Macharski i Dziwisz. Wśród biskupów był dawny sekretarz osobisty Jana Pawła II, metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki. Obecny był również postulator sprawy kanonizacyjnej, ks. prał. Sławomir Oder, a spośród zakonnic s. Tobiana oraz jej współsiostry sercanki, pracujące niegdyś w apartamentach Ojca Świętego.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Beatyfikacja J.P. II

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Beatyfikacja J.P. II