Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adwent

      Nadszedł grudzień, a z nim święta Bożego Narodzenia. Przyzwyczajenie sprawia, że świąteczny charakter dni dociera do nas dopiero z pierwszą gwiazdką, nierzadko w opakowaniu wystaw sklepowych i świątecznych programów telewizyjnych. Nie chcąc, aby Boże Narodzenie było jedynie kultywowaniem starodawnego zwyczaju czy też przeżywaniem specyficznego nastroju, rozpoczęliśmy adwent – oczekiwanie. W dniach 14-16 grudnia 2007 roku odbyły się w naszej parafii doroczne rekolekcje adwentowe. W tym roku „przewodnikiem duchowym” w prostowaniu dróg naszego życia ku Bogu był ks. Kan. Leszek Surma – pracownik TVP SA oddział Lublin, referent d/s. środków społecznego przekazu. Nauki rekolekcyjne były pełne przykładów działania Bożego w życiu każdego człowieka, przez co trafiały do wszystkich słuchaczy. Z rekolekcjami była połączona spowiedź, przygotowująca nas do dobrego przeżycia uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ostatni dzień był dniem wdzięczności: najpierw samemu Bogu za ten święty czas, ale także i rekolekcjoniście, który wprowadził nas w czas adwentowej zadumy. Na zakończenie Ojciec Rekolekcjonista udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa wraz z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Oby łaska, którą otrzymaliśmy za pośrednictwem rekolekcjonisty trwała w nas jak najdłużej.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Adwent