Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adwent 2011

Marana tha

     Rozpoczęliśmy Adwent i nowy rok liturgiczny w historii zbawienia. Adwent ma podwójny charakter: przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi oraz kieruje naszą uwagę na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch powodów Adwent ma być dla nas czasem świętego i radosnego oczekiwania. Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest dla nas Matka Najświętsza i uczestnictwo w Mszach św. Roratnich, które pomigają nam we właściwym przeżywaniu tego okresu. W liturgii adwentu kolejnymi krokami w oczekiwaniu na przyjście Pana są cztery niedziele, których bieg zaznaczamy przez zapalanie kolejnych świec na wieńcu adwentowym. Kościół w tym szczególnym okresie łaski wychodzi nam naprzeciw poprzez rekolekcje adwentowe, które przygotowują nas na odpowiednie przeżycie Świąt Bożego Narodzenia oraz kierują nasze myśli na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów. W dniach 9 – 11 grudnia 2011 roku w naszej parafii rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Radosław Dąbrowski – student KUL. Na początku swoich rozważań wyjaśnił definicję słowa adwent oraz przypomniał ciekawe znaczenie słowa rekolekcje. Jedni wyprowadzają je od łacińskiego słowa recolere, a jeśli colere oznacza uprawę gleby, to recolere oznacza jej ponowną, powtórną uprawę. W formie zwrotnej zaś se recoligiere oznacza ochłonąć, opamiętać się lub też od re – colligo znaczy ponownie zbierać, przyjmować, odzyskać. Ksiądz rekolekcjonista główną tematykę oparł na trzech pierwszych przykazaniach dekalogu, zwanych też przykazaniami pierwszej tablicy, które odnoszą się bardziej do miłości Boga.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Adwent 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Adwent 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Adwent 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Adwent 2011